УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ

За "Пирогов"

 

На това място ("Руски паметник") преди повече от 100 години са поставени основите на Болница "Червен кръст". В продължение повече 50 мирни и военни години, тя е завоювала своя авторитет в Българското здравеопазване. Утвърдила се е като болница на обикновения българин и на спешността. Това дава основание през 1951г. на властите, в порядък на приемственост, да организират Спешна болница, а по-късно и Институт за бърза медицинска помощ;Републикански научно-практически институт за спешна медицинска помощ;Научен институт по Спешна медицина; Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов". Самите промени в наименованията показват качественото израстване на болничното заведение, гаранция за неговата устойчивост и перспективи. Независимо от превратностите на времето, Институцията "Пирогов" се съхрани и остана популярна и днес.

 

          Карта с транспортните връзки към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

 

 

Кратка визитна картичка на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" към края на 2006 година:

 

1.Пълно наименование:

Университетска многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД

2. Управление: Изпълнителен Директор: проф..д-р Димитър Раденовски ;
Председател на борда на директорите:  д-р Тенчо Тенев ;
Зам. председател: проф.д-р Данаил Петров
3. Основни функции: Диагностична, лечебна, консултативна, учебно-преподавателска, методична, спешна медицина и медицина на бедствени ситуации
4. Болнични легла: 795
5. Клиники и самостоятелни отделения: 33
6. Параклинични звена: 15
7. Административно-стопански служби:   6
8. Кадри: лекари ординатори - 361, научни работници - 150 (от тях научни сътрудници III-I степен - 110); медицински специалисти - 1 025, други - 882
9. Лекари със специалност: (една и повече) - 90 %
10. Хабилитирани лица: • Доктори по медицина - 45
• Доктори на медицинските науки - 7
•Старши научни сътрудници I степен - 7
•Старши научни сътрудници II степен - 32
• Доцент - 1
12. Дейност: Средно годишно преминали пациенти: в стационар - над 40 000, в амбулатория - около 300 000
13. Обучавани лекари за 1 година 450 по линия на СДО
14. Обучавани доктуранти за 1 година 15
15. Статут на Университетска болница Решение No 644 на МС от 17.09. 2001г.
16. Основен партньор на СЗОК 164 клинични пътеки по НРД 2006

 

 

 

 

Щракнете върху картинките,
за да ги видите в по-голям вид.